Liedon kunta

Veteraanipalvelut Liedossa
Sirkka-Liisa Talvitie
p. (02) 4873 3223

Kuntoutuspalvelut (avo-, koti-, laitoskuntoutus ja jalkahoito)
Yhteyshenkilö:
Mia Koivunen (kunta)
p. (02) 4873 7310

Hammashoito
Yhteyshenkilö:
Mia Koivunen (kunta)
p. (02) 4873 7310

Kotiavustajatoiminta
Yhteyshenkilö:
Jaana Vesma
p. (02) 4873 3224

Liedon Sotaveteraanit ry

Kotiin vietävät palvelut:
Paula Peltola
p. 040 5678477
paulat.peltola@elisanet.fi
Kuntoutus:
Pirkko Aaltonen
p. 0500 222338
pirkko.aaltonen2@gmail.com

Veteraanihautaus
Yhteyshenkilö:
Paula Peltola
p. 040 5678477Suomen sotien 1939-1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityispalveluja ja etuuksia. Näitä ovat
 • rintamaveteraanien kuntoutus
 • hammashuolto
 • sotainvalidien kuntoutus ja palvelut
 • rintamamiehille annetut etuudet. Veteraanipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on
 • rintamasotilastunnus
 • naisille myönnetty rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus tai
 • veteraanitunnus.

  Rintamalisä ja -avustus

  Kansaneläkelaitos maksaa veteraaneille rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää.

  Veteraanien kuntoutus

  Kuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain. Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso voi olla keskimäärin 10 päivää vuodessa. Avokuntoutuskäyntejä on mahdollista saada enintään 30 kertaa vuodessa. Aviopuoliso voi olla kuntoutuksessa yhdessä samaan aikaan ja samassa kuntoutuslaitoksessa veteraanin kanssa 10 vuorokautta. Jos veteraanilla on sellainen vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä voi aviopuoliso osallistua samanaikaisesti kuntoutukseen 14 vuorokauden ajan. Yhteisen kuntoutustarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden ratkaisee kunnissa kuntoutusvalinnoista vastaava henkilö.

  Veteraanien hammashuolto

  Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta. Yksityisen hammashuollon palveluista Kela korvaa veteraaneille: tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja proteeseihin liittyvästä hammaslääkärin työstä Kelan taksan mukaisen määrän teknisestä työstä 50 prosenttia taksan mukaisesta määrästä muusta hammashoidosta 60 prosenttia taksasta

  Muut etuudet

  Lietolaiset rintamaveteraanit pääsevät matkustamaan Matkahuollon veteraanikortilla veloituksetta joukkoliikenteessä välillä Lieto-Turku-Lieto, mutta Turun sisäisessä liikenteessä tämä veteraanikortti ei kelpaa. Turun sisäistä liikennettä varten rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hankkia erillinen linja-autokortti (arvokortti). Kortti on veteraaneille ilmainen.

  Vähintään 20 % :n sotilasvammalain mukaisen haitta-asteen omaavilla sotainvalideilla on oikeus saada lounasseteleitä ja taksikortti sekä kotipalvelua ja tukipalveluja.

  Kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen on valtio antanut määrärahaa viimeiset kaksi vuotta (vuonna 2013 noin 11 800 euroa). Kyseisellä rahalla voidaan ostaa palveluja (siivous, ikkunoiden pesu jne) tai elämää helpottavia apuvälineitä kotiin. Tätä rahaa ei voi antaa henkilölle, jolle on sodasta aiheutunut ja todettu invaliditeetti. Apua voi tiedustella Paula Peltolalta (040 5678477) tai Pirkko Aaltoselta (0500 222338).

  Sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan
 • kuntoutukseen
 • apuvälineisiin
 • avo- ja laitoshoidon palveluihin
 • omaishoidon tukeen

  Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa. Valtiokonttori korvaa palvelut kunnille

  Sotainvalidille korvataan avopalvelut, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on 20 % ja laitoshoito, jos työkyvyttömyysaste on 25 %.